aVeelgestelde vragen over vaccinaties

De NVKP heeft eigen antwoorden geformuleerd op de 49 vragen en antwoorden van het RIVM. Voor een duidelijk beeld in het verschil van de beantwoording zijn deze vragen overgenomen met daarbij het antwoord van het RIVM in de linkerkolom geplaatst en het antwoord van de NVKP ernaast in de rechterkolom.
Bovendien heeft de NVKP een aantal extra vragen en antwoorden toegevoegd.

Heeft u uw vraag hier niet in teruggevonden dan kunt u deze nog zenden aan: info@nvkp.nl of u kunt zich wenden tot een van de behandelaars bij u in de buurt, die vermeld staan op de lijst van behandelaars op de website. U kunt bij hen ook terecht voor het behandelen van vaccinatieschade, het begeleiden van vaccinaties en voor preventie van ziekten.

Meer antwoorden kunt u ook lezen in het boek "Ziekten en Vaccins Nader bekeken" uitgegeven door de NVKP en via de webshop te koop en in de hoofdstukken over de ziekten die op de website staan.

Hoewel de NVKP de antwoorden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft geformuleerd, stelt de NVKP zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die staan vermeld. Er kunnen ook geen rechten worden ontleend aan hetgeen is beschreven.

Naar boven

Naar boven

Naar boven

Naar boven

Naar boven

Naar boven

Naar boven

Bijwerkingen van RVP-vaccinaties

Naar boven

Naar boven

Extra vragen en antwoorden

Naar boven