Moeten vaccinaties bij een te vroeg geboren kind worden uitgestelda

Nee, te vroeg geboren kinderen hebben juist veel baat bij tijdig vaccineren.
 
Vroeger dachten we dat het goed was om bij een te vroeg geboren kind later met inenten te starten. Nu weten we dat het juist bij deze extra kwetsbare kinderen belangrijk is om op tijd te vaccineren. In de laatste maanden van de zwangerschap krijgen ongeboren kinderen veel afweerstoffen van de moeder, zodat ze al vóór de geboorte tijdelijk tegen enkele infectieziekten zijn beschermd. Te vroeg geboren kinderen missen dit ‘cadeautje’ van hun moeder. Ze zijn daardoor nog veel vatbaarder voor ziekten dan kinderen die op tijd zijn geboren. Het is daarom verstandig om vaccinaties bij te vroeg geboren kinderen niet uit te stellen, maar op de normale kalenderleeftijd uit te voeren.

Prematuren zijn extra kwetsbaar. Hier moet men naar onze mening dus ook extra voorzichtig zijn. De NVKP adviseert om, als u wilt vaccineren, bij prematuren te starten met twee maanden, gerekend vanaf de uitgerekende datum en niet vanaf de geboortedatum.
Bij prematuren is er altijd al het risico op een apneu (ademstilstand) en (hersen)bloeding. Zie ook de bijsluiters. Vroege vaccinatie vormt naar onze inzichten een extra risico. Zie het boek “Vaccinatie, het einde van een mythe” van Viera Scheibner.