Geeft borstvoeding dezelfde bescherming als vaccinatiea

Nee, borstvoeding beschermt in vergelijking met vaccinatie onvoldoende tegen infectieziekten.
 

Borstvoeding draagt zeker bij aan bescherming van zuigelingen tegen bepaalde ziekten, zoals darminfecties. Maar borstvoeding beschermt helemaal niet tegen ernstige ziekten als difterie, kinkhoest en polio. Daarom is het verstandig om ook kinderen die borstvoeding krijgen op de normale leeftijden volgens het RVP-schema te laten vaccineren.

Borstvoeding in combinatie met een gezonde voeding voor de moeder (eventueel hypoallergeen) draagt in belangrijke mate bij aan een zo optimaal mogelijke weerstand. De antistoffen van de moeder beschermen het kind nog tot de leeftijd van ongeveer zes maanden. Mits de moeder niet gevaccineerd is. Bij gevaccineerde moeders blijft de bescherming van haar antistoffen beperkt tot ongeveer 3.5 maand. Ouders moeten zich wel realiseren dat er een vatbaarheid is voor kinkhoest en gedurende de eerste zes maanden moeten er preventieve maatregelen genomen worden. De vatbaarheid voor kinkhoest geldt ook voor een gevaccineerd kind.

Uit Zweeds onderzoek blijkt dat bij volledige borstvoeding langer dan drie maanden er een blijvende bescherming optreedt tegen complicaties van de Hib-besmetting.