Mag een hepatitis B vaccinatie verplicht worden gestelda

Een werkgever of een opleidingsinstituut mag een hepatitis B vaccinatie NIET verplicht stellen.

Wel mag van degene die de vaccinatie weigert, worden verlangd dat hij/zij meewerkt aan een dragerschapstest naar het hepatitis B virus. Dit is beschreven in paragraaf 2.5 van de Landelijke Richtlijn Preventie Iatrogene Hepatitis B, augustus 2012, Landelijke coördinatie infectiebestrijding, RIVM-Centrum infectieziektebestrijding.
 
Zie ook de richtlijn.