Ziekten en Vaccins

Kinkhoest

Inleiding

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die aan het begin van de vorige eeuw vaak voorkwam en regelmatig dodelijke slachtoffers maakte. Daarom is de vaccinatie tegen deze ziekte enkele tientallen jaren geleden opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma als onderdeel van het cocktailvaccin DaKTP-Hep.B-Hib en DaKTP. Tegenwoordig komt de ziekte in Nederland nog regelmatig voor. Soms wordt het dan door de arts herkend, soms niet, als het een milde besmetting is. Sinds de verbeterde voeding en hygiëne aan het begin van de vorige eeuw hoeft er in principe in Nederland niemand aan te overlijden: men wordt er flink ziek van, maar de zorg en kennis is aanwezig om de ziekte effectief te (bestrijden)begeleiden. In de laatste tien jaren zijn er drie kinderen jonger dan 1 jaar, overleden. Er is niets bekend gemaakt over de precieze toedracht, over de gezondheid van het kind ervoor, behandeling etc.

Het vaccin tegen kinkhoest kent vele bijwerkingen, variërend van mild onaangenaam tot (weinig voorkomend) zeer ernstig. Deze bijwerkingen blijven vaak onvermeld. Het succes van het vaccin in het doen verdwijnen van kinkhoest is weinig overtuigend. De NVKP vindt dat met de toegenomen medische mogelijkheden (ook aanvullend) de noodzaak tot vaccinatie minder acuut is geworden. Ouders mogen zich af te vragen hoe ze tegenover de ziekte, de behandeling en de vaccinatie staan.

Vaccinatie
De hoofdreden van het vroeg starten met vaccinatie, sinds 2001 op de leeftijd van twee maanden, was gebaseerd op het willen voorkomen van kinkhoest bij baby’s. De moeder geeft geen bescherming tegen kinkhoest door via placenta of borstvoeding aan jonge baby’s, die het meeste gevaar op complicaties lopen. Vandaag de dag is dit gevaar echter voor de westerse wereld minimaal. Kinkhoest verloopt milder dan vroeger.

De vaccinatie is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland samen met difterie, tetanus, polio, hep.B en Hib in de DaKTP/Hep.B/Hib cocktail, die aangeboden wordt vanaf de leeftijd van twee, drie, vier en elf maanden. Pas enige tijd na de derde vaccinatie is er voldoende immuniteit volgens het Ned. Handboek voor JGZ,1996, en dan is de gevoeligste periode voor complicaties, de eerste zes levensmaanden, bijna voorbij.

Een herhalingsvaccinatie wordt aangeboden op de leeftijd van 4 jaar in de cocktail DaKTP. Vóór 2008 vond men een lagere hoeveelheid ziekteverwekkerstoffen voldoende voor de booster (=opfrissen van de immuniteit) in de vorm van de DTP,+ de aK, maar vanaf 2008 geeft men hetzelfde combinatievaccin aan de 4 jarigen als de baby’s krijgen (zonder de Hib-component erin). Aangezien dat vaccin meer polio, meer tetanuscomponent en veel meer difterie bevat, is de belasting voor het immuunsysteem groter. De NVKP maakt zich dan ook zorgen over het gemak waarmee dit sterkere DKTP-vaccin is ingevoerd. Het besluit heeft geen enkele onderbouwing. Ook wordt geen actief onderzoek gedaan naar sterkere reacties of bijwerkingen.

Overweging
Van kinkhoest is een kind een paar weken ‘matig tot flink ziek’( 4-6 weken met een uitloop tot 3 maanden regelmatig nog hoesten.) Na een ongecompliceerd verloop van de ziekte zien we echter dat het kind een sterker en levenslustiger kind blijkt dan vóór de ziekte. Dit uit zich vaak in een betere gezondheid: minder eczeem, astma, bronchitis. Vaak krijgen kinderen een betere eetlust. Dit ‘beter-in-hun-vel-zitten’ wordt door ouders, artsen, behandelaars en leerkrachten opgemerkt.

Quotes: We kunnen voldoende redenen vinden om de vaccinatie af te wijzen mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

 1. Angst voor kinkhoest is onterecht in onze huidige situatie in de westerse wereld.
 2. Dat het ziekteverloop 100 jaar geleden voor baby’s ernstig en levensbedreigend was, wil niet zeggen dat dit in deze tijd met de huidige medische mogelijkheden, goede voeding en hygiëne ook nog geldt en dat wij daarom de inentingen moeten adviseren.
 3. Het nieuwe a- cellulaire kinkhoestvaccin kan eveneens ernstige bijwerkingen op lange termijn veroorzaken.
 4. Als de noodzaak om te vaccineren tegen de kinkhoest wegvalt, kan het hele vaccinatieprogramma uitgesteld worden tot na het eerste levensjaar. Dit levert aanzienlijke gezondheidswinst op.
 5. Kinkhoest is volgens inzichten in de complementaire geneeskunde te behandelen met homeopathische e.a. geneesmiddelen.
 6. Preventieve maatregelen in de vorm van goed de handen wassen, het niet boven de wieg hoesten en de baby weghouden bij zieke personen e.d., moeten in acht genomen worden vanaf de geboorte, juist gedurende het eerste half jaar. Adviezen hierover moeten aan elke zwangere gegeven worden. Dit gebeurt nu helemaal NIET!
 7. Vaccins zijn gemaakt van een ‘oude ‘bacterie, terwijl de huidige bacterie zijn eiwitten heeft veranderd en daarom zijn de vaccins tegen kinkhoest nutteloos.
 8. Dus ook programma’s om ouderen te vaccineren leveren geen meerwaarde.
 9. Als men zegt dat een gevaccineerd kind de kinkhoest minder heftig zal doormaken, moet men dit eerst bewijzen. De ervaring leert dat van de kinkhoestzieken er een zeer klein percentage de heftige symptomen van kinkhoest heeft en de anderen hoesten alleen maar heel lang zonder dat de diagnose kinkhoest wordt gesteld. Dat was altijd al zo en is onveranderd gebleven.
 10. Bovendien is het minder heftig doormaken van een ziekte niet een onverdeeld voordeel, als een kind duidelijk laat zien waar het mee bezig is, kan iedereen een beter plan maken voor behandeling en meer besmettingen voorkomen van kwetsbaren. Dit is dus mogelijk.
 11. Homeopathische Preventie voor het doormaken van kinkhoest is mogelijk. Met deze preventie zijn positieve ervaringen opgedaan m.b.t. griep, polio, meningokokken, bof, mazelen, rode hond enz.
 12. Als er geen kinkhoestvaccinatie meer in het RVP zou zitten, zullen kinderen tussen de 2 en 10 jaar de ziekte weer gaan doormaken en dit is de leeftijd waarop kinkhoest het beste kan worden doorgemaakt.
 13. Immuniteit na de ziekte duurt levenslang. Een besmetting met de ‘wilde’ bacterie verdient de voorkeur boven een vaccinatie.
 14. 6% van de gehele bevolking draagt de bacterie bij zich. Er is dus altijd kinkhoest onder ons, ondanks het jarenlange vaccinatieprogramma.

Lees hier het hele dossier.