Ziekten en Vaccins

De Bof

Inleiding
De bof is een ziekte die voor kinderen vervelend, maar vrijwel altijd onschuldig verloopt. Eén keer ziek zijn geeft levenslange immuniteit; vaccinatie geeft dat niet. Sinds 1987 is het vaccin tegen de bof opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. De vraag is of de verschuiving van de bof naar latere leeftijd niet een groter gevaar voor de volksgezondheid betekent dan het doormaken van de onschuldige kinderziekte op de geëigende leeftijd.

Vaccinatie

 • Het bofvaccin wordt in Nederland toegediend samen met het mazelen- en rodehondvaccin, de zogenaamde BMR, op de leeftijd van veertien maanden en negen jaar.
 • De bof is een onschuldige kinderziekte met uiterst zelden complicaties en vaccinatie biedt daarom geen echte voordelen.
 • Vaccinatie geeft bovendien kans op een verschuiving naar latere leeftijd waar de ziekte kan optreden met meer kans op complicaties tot gevolg.

Vaccinatiegevolgen bij toepassing van het vaccin

 • Speekselklierontsteking (kans 1:200)
 • Teelbalontsteking
 • Diabetes (kans 1:500.000)
 • Enkelzijdige doofheid, huidbloedinkjes, allergische reacties, oogzenuwontsteking, shock, ernstige a-typische bof, huiduitslag, jeuk, koortsstuipen.

Quotes:

 • De bof component is uitsluitend toegevoegd aan het BMR vaccin om ECONOMISCHE redenen: als kinderen niet ziek worden kunnen ouders blijven werken. (bron WHO)
 • Het gevaar voor onvruchtbaarheid is te verwaarlozen, dit is geen reden om tegen de bof te vaccineren (bron RIVM)
 • Doormaken van de ziekte geeft levenslange immuniteit, vaccinatie niet.
 • Het doormaken van de kinderziekte op kinderleeftijd prevaleert boven het doormaken op adolescente leeftijd zoals nu gebeurt door vaccinatie op kinderleeftijd. Het op adolescente leeftijd doormaken van de bof geeft een verhoogde kans op complicaties.
 • Steeds meer aanwijzingen dat het doormaken van (koortsende) kinderziektes beschermt tegen agressieve ziektes als kanker.
 • Bofvaccin voldoet niet meer, er komen steeds meer “wilde” varianten van het bofvirus voor, waartegen het vaccin niet beschermt. Waarom dan nog vaccineren?
 • Bof is wordt veroorzaakt door een virus,
  • besmetting door druppelinfectie uit neus en keelholte d.m.v. hoesten, niezen praten en door handcontact.
  • incubatietijd tussen 12 en 25 dagen
  • besmettelijk vanaf 2 dagen voor de zwelling oorspeekselklier tot 5 dagen na begin van de zwelling
  • 1/3 bofinfecties verloopt zonder klachten.
  • begint met koorts, spierpijn, hoofdpijn, malaise, kenmerkende zwelling oorspeekselklier, wat pijn veroorzaakt
  • duur ong. 1 week, binnen 2 weken klachten verdwenen.

Lees hier het hele dossier.