< Help ons door deze petitie te tekenen en te verspreiden
01.11.2016 20:30 Leeftijd: 1 year

Moedige mensen

Wat is de overeenkomst tussen filmster Robert de Niro en journaliste Pauline Bijster?


In hun eigen land met vrije pers, vrije meningsuiting en ongecensureerde films liepen zij beiden op tegen een kolossale muur. Er gebeurde iets, vrijwel onmiddellijk nadat ze informatie naar buiten brachten, die met twijfels over vaccinaties te maken had: de hel brak los.

De film ‘Vaxxed: from cover-up to catastrophe’ die door Robert de Niro was geselecteerd, mocht in geen geval worden vertoond op zijn eigen Tribeca-film festival in New York in het voorjaar van 20161. De blog van Bijster (22 oktober 2016) met twijfels over het vaccineren van haar vierde kind werd in allerijl, dezelfde avond nog, van de Happinez website verwijderd2. Doodsbedreigingen bereikten de journaliste via Twitter, liet ze weten in de RTL Late Night uitzending op 25 oktober met Humberto Tan. Na het weekend van ‘de blog’ durft ze zich niet meer hardop uit te spreken over wat deze hetze met haar persoonlijke beslissing doet. Ze kan zich voorstellen dat er twijfelende ouders zijn die helemaal niet meer vaccineren3.

De Niro heeft zelf een zoon die door vaccinaties beschadigd is. In mei 2016 tijdens het filmfestival in Cannes, laat hij weten bezig te zijn met de productie van een documentaire over corruptie binnen de farmaceutische industrie. Veel laat hij er niet over los, na de recente ervaring dat ‘something happens’ zodra je dat wel doet4.

Het ‘Bijster-incident’ van 22 oktober lijkt door het RIVM en voorstanders van vaccineren te worden aangegrepen om de gehele media in staat van paraatheid te brengen, zodat ‘deskundigen de kans krijgen om te vertellen hoe dom het is om niet te vaccineren’. De goed ingelezen, kritische ouder die twijfelt, zal zich echter nog minder gewaardeerd en begrepen voelen, omdat er inhoudelijk geen sluitende, en zeker geen geruststellende informatie wordt gegeven om wél voor vaccinatie te kiezen.

In de winter van 2015/2016 heeft de NVKP er bij het RIVM op aangedrongen om artsen zodanig te trainen, dat zij negatieve effecten (vaccinatieschade) van vaccins kunnen herkennen en om ze verplicht te stellen ‘bijwerkingen’ te melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. Het RIVM kiest voor een andere aanpak. Het RIVM brengt op 29 oktober naar buiten dat ze gaan investeren in het opleiden van consultatie bureau artsen, om inhoudelijke vragen van kritische ouders ook écht inhoudelijk te kunnen beantwoorden5,6.

De reden hiervoor is, dat er sinds twee jaar een daling te zien is van de vaccinatiegraad met 0,5 %. Het lijkt niet veel, maar is een neerwaartse trend. Men hoopt zo de groep van twijfelaars (15%) binnen het RVP te krijgen, of in elk geval te behouden.

Dit alles met de bedoeling de totale vaccinatiegraad rond 95% te houden, vanwege de zgn. ‘kudde-immuniteit’. Wat een mythe is, al was het alleen maar, omdat vaccinaties niet langer dan 10 jaar werkzaam zijn… Heb je als kind alle vaccinaties gehad, dan zijn deze rond je 19e wel uitgewerkt. Daarna ben je ‘onbeschermd’, behalve diegenen die - ondanks vaccinatie - een kinderziekte hebben gehad. Tel daarbij op dat pas gevaccineerden zelf een besmettingsbron (denk aan mazelen) kunnen vormen en dat juist vaccinaties een ziekte in stand kunnen houden, zoals bij het inefficiënte kinkhoestvaccin het geval is. Ter overdenking: de kinderziekte roodvonk is ook bijna verdwenen en niet door vaccinatie, want die is er voor roodvonk nooit geweest.

Ouders moeten weten dat alle informatie vanuit het RIVM gebaseerd is op en gestuurd wordt vanuit hun overheidsopdracht om het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit te voeren en een bepaalde vaccinatiegraad te behalen. Evenwichtige voorlichting is vanuit dit gegeven per definitie beperkt tot díe informatie, die als resultaat heeft dat er minder ouders afwijken van het programma.

Dus, géén extra aandacht en training bij artsen om vaccinatieschade te kunnen herkennen zoals de NVKP bepleit, slechts een propagandatraining om ouders vooral het programma te laten volgen.

Zolang het RIVM dit standpunt inneemt, hebben we moedige mensen als Pauline Bijster en Robert de Niro hard nodig om die kritische vragen te blijven stellen, die door het RIVM zelf gemeden worden.

 

Bronnen:

1 http://www.ageofautism.com/2016/03/vaxxed-axed-from-tribeca-film-festival-under-enormous-pressure-to-censor-.html

2 http://sargasso.nl/wp-content/uploads/2016/10/anti-vaxxer.jpg

3 https://www.youtube.com/watch?v=i3keZXYQ0x8

4 http://thefreethoughtproject.com/robert-de-niro-produce-vaccine-documentary-exposing-big-money-corruption-conflicts-interest/

5 http://www.parool.nl/amsterdam/rivm-gaat-kritische-ouders-beter-voorlichten-over-vaccinaties~a4404752/

6 http://www.nu.nl/gezondheid/4342938/rivm-investeert-in-voorlichten-bezorgde-ouders-vaccinaties-.html