< "Het verdwijnen van polio"
10.07.2017 11:42 Leeftijd: 130 days

Mazelen, het nieuwe Rode Gevaar.

Essay door Roman Bystrianyk (VS 2015). Met dank aan Berry Vrijaldenhoven voor vertaling 2017 voor de NVKP.


Essay door Roman Bystrianyk (VS 2015). Met dank aan Berry Vrijaldenhoven voor vertaling 2017 voor de NVKP.

Enkele citaten eruit:

Citaat: “Voor de invoering van het mazelenvaccin werd mazelen gezien als een milde ziekte. Zelfs het British Medical Journal meldde in 1959 dat zich in een periode van 10 jaar weinig complicaties door mazelen voordeden en dat alle kinderen herstelden.
De meerderheid van de kinderen herstelde volledig binnen één week...  In de medische praktijk wordt mazelen gezien als relatief milde en onvermijdelijke kinderziekte, voornamelijk tussen de 3 en 7 jaar. In de aflopen 10 jaar zijn er weinig complicaties geconstateerd en alle kinderen zijn volledig hersteld.

Door dit feit zijn er geen specifieke pogingen tot preventie ondernomen, zelfs niet bij de jongste kinderen, bij wie de ziekte ook niet wordt gezien als een serieuze aandoening14.”

Citaat: “In 1989 was in Frankrijk de vaccinatiegraad nog steeds laag, zo’n 40%. In dat jaar werden 3 slachtoffers gemeld, dit is 0,005 per 100.000 ofwel 1: 19.37 miljoen.”

Citaat: “Natuurlijke mazelen geven je een levenslange immuniteit. Het vaccin geeft dat niet, en dus is revaccinatie noodzakelijk. Door deze kunstmatig gecreëerde situatie zullen we grote epidemieën zien ontstaan, veroorzaakt door de verre van perfecte immuniteit door het vaccin:

Omdat het aantal mazelen-specifieke antilichamen na vaccinatie lager ligt dan na een natuurlijke infectie is er de zorg dat gevaccineerden langzamerhand hun bescherming tegen mazelen gaan verliezen.”

Citaat: “Experimenten die werden verricht in de veertiger jaren toonden aan dat vitamine C extreem effectief was tegen mazelen, vooral in hogere doseringen5. Vitamine A leidde ook tot een dramatische afname van mazelen mortaliteit:”

Citaat: “De moederlijke antilichamen van gevaccineerden, die worden doorgegeven aan de baby, zijn veel zwakker dan bij degene die natuurlijke immuniteit hebben. Door dit feit zijn baby’s nu veel ontvankelijker voor mazelen, terwijl ze vroeger werden beschermd door de moederlijke antilichamen.”

Citaat: “Het lijkt erop dat door vaccinatie, met het idee van bescherming tegen mazelen, wetenschappers het immuunsysteem hebben veranderd zonder zich bewust te zijn van de consequenties en met een zeer beperkt inzicht in de immunologische terugslag.”