_Informatie

Over NVKP
Meer over de vereniging.
Ziekten en vaccins
Zolang de mensheid bestaat hebben we te maken met ziektes die ongemak, ernstig lijden en dood met zich kunnen meebrengen. Daarom is het logisch dat we pogingen doen om het lijden te verzachten, ziekten te genezen of ten minste de ernstige gevolgen van ziekten te vermijden. Elke nieuwe generatie zoekt weer nieuwe wegen en middelen en meent telkens weer het definitieve en betere antwoord te hebben gevonden.
Nadelen vaccineren
Een aantal NVKP-artikelen over de nadelen van vaccinaties.
Griepprik
Zowel voor- als tegenstanders en zelfs producenten zijn het met elkaar eens dat de huidige griepvaccinatie zoals die jaarlijks wordt aangeboden niet naar behoren werkt.
Ervaringsverhalen
Ervaringen van anderen lezen of uw eigen ervaring(en) delen.
Filmfragmenten
Diverse filmfragmenten over vaccinatie.
Nieuws
Diverse nieuwsberichten
Literatuur en documentaires in het Nederlands en Engels
Aanbevolen Nederlandse boeken over vaccinaties.
Vacatures
Wilt u de NVKP actief ondersteunen? Kijk of u ons kunt helpen.