Mag een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of zwembad niet gevaccineerde kinderen weigerena

Regelmatig ontvangt de NVKP meldingen van ouders dat op het aanmeldingsformulier voor een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of zwemles wordt gevraagd naar de data waarop het kind de vaccinaties heeft gekregen uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het stellen van de vraag naar de vaccinatietoestand van uw kind hoeft niet direct opgevat te worden als verplichting tot inenting.
Anders wordt het, wanneer uitdrukkelijk inenting volgens het Rijksvaccinatieprogramma wel als voorwaarde wordt gesteld. Is er een rechtvaardiging van zo’n verplichting te vinden in de wet?

 

Naar aanleiding van vragen over een gemeenteverordening waarop een kinderdagverblijf zich in 2005 beriep, heeft de Inspectie van de volksgezondheid duidelijkheid gebracht.
De Inspectie van Volksgezondheid heeft aangegeven, dat houders van kindercentra niet-ingeënte kinderen de toegang niet mogen weigeren. De houders van kindercentra mogen de ouders van niet-ingeënte kinderen attenderen op het inentingsschema, maar mogen de kinderen niet weigeren.

Dus:

  • Laat u informeren over vaccineren.
  • Er is geen enkele wettelijke basis voor een kinderdagverblijf om vaccinaties volgens het RVP te eisen.
  • Laat u niet intimideren en sta op uw grondrecht van vrijheid van keuze van medische behandeling van uw kind. Het is ook vreemd, dat instanties zo bang zijn voor ongevaccineerden als men gelooft in de bescherming van vaccinaties.
  • Gevaccineerde kinderen kunnen ook drager zijn van ziektes, waartegen ze gevaccineerd zijn.

Wilt u door middel van een brief of mail het kinderdagverblijf op de onjuistheid van hun eis voor vaccinatie wijzen, dan kunt u deze voorbeeldbrief gebruiken.