Is vaccineren veiliga

Ja, maar soms kan een kind wel heftig reageren op een vaccinatie.
 
Elk jaar worden in ons land ongeveer 2,5 miljoen vaccinaties bij kinderen uitgevoerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccins vallen in de categorie ‘geneesmiddelen’ en worden uitgebreid getest op veiligheid. Net als bij het gebruik van andere geneesmiddelen reageren sommige kinderen heftiger dan normaal op een vaccinatie. Maar zulke reacties zijn erg zeldzaam. Blijvende schade aan de gezondheid komt zeer zelden voor. In Nederland is nog nooit gebleken dat vaccinatie dat veroorzaakt. In ons land is nog nooit een kind ten gevolge van een vaccinatie overleden.
 
Het optreden van een heftige reactie is eigenlijk nooit een reden om een volgende vaccinatie niet meer uit te voeren. Wel is het van belang dat de arts of verpleegkundige op de hoogte is van die reactie. Hij of zij kan dan beoordelen of de vaccinatie moet worden uitgesteld of toch kan worden gegeven. Soms is het nodig om voorzorgsmaatregelen te nemen, zodat meteen kan worden ingegrepen als het kind opnieuw heftig reageert.

Sinds 2011 doet het Bijwerkingen centrum Lareb, onderzoek naar de bijwerkingen van vaccinaties. Voorheen deed het RIVM dit zelf, terwijl ze de vaccins ook op de markt brachten.
Lareb geeft aan dat bij vaccins met gedode bacteriën of virussen (DKTP-Hib,meningokokken pneumokokken, HPV) bijwerkingen binnen 24 uur te verwachten zijn. Bij vaccins met verzwakt levende bacteriën of virussen (BMR) tussen de 5-12 dagen. In de verschillende bijsluiters van de fabrikanten worden vaak langere perioden aangegeven waarbinnen ongewenste, bijwerkingen kunnen ontstaan en extra alertheid en aandacht wordt geadviseerd.
Ons advies: houdt een vaccinatiedagboek bij tot minimaal 4 weken na elke prik.
 
Een van de bijwerkingen die erkend wordt door Lareb en het RIVM is dat een onderliggende chronische ziekte eerder tot uiting kan komen door een vaccinatie. Ernstige reacties komen voor bij 1 op de 10.000 vaccinaties, bijv. anafylactische shock/collaps of hersenvliesontsteking.
Jaarlijks worden gemiddeld 5 meldingen van overlijden na vaccinatie bij Lareb gemeld. Daar bovenop moeten de wiegendood en de SBS (Shaken Baby Syndrome) gevallen, waarbij in een aantal gevallen vaccinatieschade een rol lijkt te spelen, worden geteld.
Een heftige reactie op of na een vaccinatie is altijd een reden om extra kritisch naar een volgende vaccinatie te kijken. Veelal nemen de bijwerkingen en ongewenste reacties toe bij een volgende vaccinatie. Zie in dit filmpje: “ernstige klachten na vaccinatie”.
Voorzorgsmaatregelen die soms genomen worden om toch te vaccineren is de baby of kind op te nemen in het ziekenhuis om onder extra bewaking van hartritme en/of ademhaling de vaccinatie te geven.
Op elke plaats waar vaccinaties gegeven worden dient altijd noodmedicatie, zoals adrenaline aanwezig te zijn en deskundigheid om adequaat te kunnen reageren op acute reacties. De uiteindelijke keuze, beslissing en verantwoordelijkheid voor de vaccinatie ligt bij de ouders, niet bij de overheid, het RIVM of de fabrikant.
Negatieve effecten van vaccinaties kunnen worden voorkomen of verkleind door…

  • Niet te vaccineren
  • Rondom vaccinaties extra vitamine C geven
  • Voldoende vitamine D
  • Bij voorkeur niet vóór het tweede jaar vaccineren, (o.a. vanwege het feit dat de bloed hersenbarrière tot 2 jarige leeftijd open is, waardoor giftige stoffen naar de hersenen kunnen gaan.)
  • Geen vaccinatie bij ziekte of verlaagde weerstand
  • Niet meerdere vaccinaties tegelijkertijd
  • Homeopathische profylaxe overwegen, zie: Veelgestelde vragen/zijn er alternatieven voor vaccinaties
  • ‘Ontstoren’ (ontgiften) van bijwerkingen met homeopathische middelen